6944345398 Αγίου Αντωνίου 41, Πολίχνη, Θεσσαλονίκη achillias.dim66@gmail.com

Ανακαινίσεις Θεσσαλονίκη - Αχιλλιάς Δημήτριος